NYDOP-2009-5.2.1./A

A „Az egészség megőrzéséért” Konzorcium/Tófej és Baktüttös Község Önkormányzata (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv NYDOP Operatív Programjának NYDOP-2009-5.2.1./A. Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi  járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás  korszerűsítése tárgyú pályázati felhívására NYDOP-5.2.1./A-9-2010-0032 azonosító számon regisztrált.„Az egészséges emberekért”  címmel pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Nyugat–dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága a 2010.július 09.-én kelt, K-2010-NYDOP-5.2.1/A-09.-0009320/147 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: „Az egészséges emberekért” (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró VÁTI MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI NONPROFIT KFT közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést kötött a Konzorciummal.

A kivitelezés 2010. augusztus 02-án indult, és 2010. október 28-án az átadó ünnepséggel követően 2010. október 31-én zárult le.

A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

Tag neveFeladat
A feladatra jutó elszámolható költség összegeA feladatra jutó támogatás összege
1. Tófej Község ÖnkormányzataTervezői költség

Felújitás költségei

Müszaki ellenör költségei

Első eszközbeszerzés

Összesen

112500

7545000

100000

1383250

9140750

101250

6790500

90000

1244925

8226675

2. Baktüttös Község ÖnkormányzataTervezői költség

Felújitás költségei

Müszaki ellenör költségei

Első eszközbeszerzés

Összesen

187500

11045750

100000

1383250

12716500

168750

9941175

90000

1244925

11444850

A projekt megvalósítása érdekében a következőket végeztük:

1. Építés helye: 8946 Tófej, Rákóczi út 10.  hrsz.:117/1.


Bontási munkák: A szerelvények leszerelését követően a meglévő válaszfalak a szükséges mértékig elbontásra kerültek.

Felmenő szerkezetek: A válaszfalak POROTHERM 10 cm-s téglából készültek, H 10-es habarcsba falazva.

Burkolatok: Az épületben a terv szerinti kerámia lapburkolat készült a váró, rendelő, bejárat előtér és a vizesblokk helyiségekben. A vizesblokkban +2,10 m-ig csempeburkolat készült.

Nyílászáró szerkezetek: A homlokzati nyílászárók és a belső ajtók tömörfa szerkezetek.

Akadálymentesítés: Mozgáskorlátozottak számára külön WC készült. A mozgáskorlátozott rámpa az OTÉK előírásainak megfelelően a terv szerint készült, csúszásmentes burkolattal, vezető sávval és korláttal. Akadálymentes parkoló kiépítésre került. Beszerzésre került az indukciós párna is.

2. Építés helye: 8946 Baktüttös, Rákóczi út 96. hrsz.: 49/1.


Kialakított épület: A tervezetthez képest változás, hogy a takarítószer-tároló a szélfogóból került kialakításra.

Bontási munkák: A meglévő aljzatot és burkolatokat felbontottuk.

Talajnedvesség elleni szigetelés: A feltöltés és új vasalt aljzatbeton elkészítését követően 1gy réteg VILLAS OV/4 lemez vízszigetelés került beépítésre.

Felmenő szerkezetek: A kialakítandó válaszfalak Leirer 10 cm-s téglából készültek, H 10-es habarcsba falazva. A váró leválasztása gipszkarton szerkezetből készül.

Burkolatok: Az épületben a terv szerinti kerámia lapburkolat készült a tervezett helyiségekben. A vizesblokkban +2,10 m-ig csempeburkolat készült.

Álmennyezet került kialakításra.

Nyílászáró szerkezetek: A homlokzati nyílászárók műanyag hőszigeteltek, a belső ajtók tömörfa szerkezetek.

Épületgépészet: A tervezett berendezési tárgyak és központi fűtés ellátására vörösréz csőhálózat került kiépítésre. A fűtést és melegvíz ellátást nagy hatásfokú kombi fali kazán biztosítja, a hőleadók lapradiátorok. A mozgáskorlátozottak számára kialakításra került a wc-ben, az előírások szerinti berendezési tárgyak kerültek felszerelésre.

Elektromos berendezések: A helyiségek meglévő elektromos hálózata elbontásra került, helyette az új funkciónak megfelelő szabványos hálózat került kiépítésre, a szükséges szerelvényekkel.

Akadálymentesítés: Mozgáskorlátozottak számára külön WC készült. A mozgáskorlátozott rámpa az OTÉK előírásainak megfelelően a terv szerint készült, csúszásmentes burkolattal, vezető sávval és korláttal. Akadálymentes parkoló kiépítésre került. Beszerzésre került az indukciós párna is. A mozgáskorlátozott wc-ben jelző csengő készült. Az akadálymentes parkoló kialakítása folyamatban van.

Eszközbeszerzés: Baktüttösön és Tófej községekben is megtörtént az eszközbeszerzés rendelőnként  1.382.450,- Ft értékben.

Foglalkoztatás tekintetében Baktüttösön napi 4 órában, Tófejen 2 órában kerül alkalmazásra takarítószemély.

Nyilvánosság: A felújított épületek 2010. okt. 28-án kerültek átadásra ünnepélyes ceremónia keretében. Mindkét  helyszínen „B” ill.  „D” táblával  hívtuk  fel  a figyelmet  a beruházás elkezdésére ill. megvalósítására.

A pályázat főbb adatai:


Kedvezményezett neve:
Tófej és Baktüttös Község Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetőségei
Tófej, Baktüttös, Pusztaederics  községek körjegyzősége

8946 Tófej, Rákóczi u.15.

Tel.: 06-92-569065, 06-92-569064
fax.: 06-92-569065
e-mail: tofonk@gmail.com
internet: http://www.tofej.hu

Projekt címe:
Az egészséges emberekért

Projekt azonosító száma:
NYDOP-5.2.1./A-9-2010-0032

Projekt összköltsége:
21 807 150 Ft

Elnyert támogatás:
19 626 435 Ft

Támogató:
Nemzeti Fejlesztési ügynökség

Támogató elérhetőségei:
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
ÚMFT Infovonal: 06-40/638-638
e-mail: nfu@nfu.gov.hu
internet: http://www.nfu.hu

Közreműködő szervezet:
Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Sopron

Közreműködő Szervezet elérhetőségei:
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Tel: 99/512-710
Fax: 99/512-717
e-mail: vati@vati.hu
internet: http://www.vati.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt megvalósulásával 1 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség a 2 településen.