• .
  • .
  • .
Események
Július  2020
H K S C P S V
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
WPEC is proudly sponsored by
True Media Concepts

‘Jegyző’ kategória archívum

Értesítés

Értesítjük a község lakosságával, hogy a Söjtör Jegyzőséghez tartozó településeken, így Tófejen is 2015. október 09 – 2015. október 30-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el.

Az ebzárlat tartalma alatt minden kutyát elzárva vagy megkötve kell tartani. Zárt udvarban a kutyák elzárását, illetve megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

Ebet tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

Az ebzárlatra a rókák őszi immunizálási kampánya miatt van szükség.


Tófej, 2015-10-08


Pappné Varga Angéla

jegyző

Söjtöri Közös Önkormányzati  Hivatal

Tófeji Kirendeltsége

8946.Tófej,Rákóczi u. 15 TEl./FAX/92/569-064.


KÖZLEMÉNY

ÓVODAI FELVÉTELRŐL A 2015/2016 NEVELÉSI ÉVRE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a Tófeji „Mesesziget” Óvodába a jelentkezés az alábbiak szerint került meghatározásra:

Beíratás időpontja:

2015. május 14-15 (csütörtök – péntek) 8.00-16.00 óra.

A fenti időszakban kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2015. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2015. augusztus 31. után tölti be a harmadik életévét (előfelvételis jelentkezők), szintén ebben az időpontban jelezzék gyermekük felvételi szándékát a 2015/2016 nevelési évre, az ő felvételük folyamatosan történik.

A jelentkezéskor, beíratáskor be kell mutatni:

-         a gyermek anyakönyvi kivonatát, vagy személyi igazolványát

-         a gyermek lakcímkártyáját

-         gyermek egészségügyi kiskönyvét

-         a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímkártyáját

Az óvodai nevelésben való részvétel teljesítéséért a szülő a felelős. Aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

 

T ó f e j, 2015.április 17.

Dr. Kovács Antalné

jegyző  megbízásából:

Pappné Varga Angéla

kirendtség-vezető

Tájékoztató

a szabadtéri tűz gyújtásának szabályairól.

Tájékoztató elérhető ITT.

Kérelem

külterületi irányított égetés engedélyezéséhez.

Kérelem elérhető és letölthető ITT.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy

Tófej, Baktüttös, Pusztaederics község területén 2015. április 05. – 2015. április 25-ig ebzárlatot rendeltek el.

 

Tófej, 2015. március 09.

Dr. Kovács Antalné jegyző megbízásából:

Pappné Varga Angéla

Kirendeltség vezető

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal Tófeji Kirendeltsége

8946. Tófej, Rákóczi út 15

Tisztelt  Cím!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Az eb tartók által szolgáltatott adatokról az önkormányzat, helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok/tartók az eb összeírást követően is kötelesek az eb adataiban, tartás címében bekövetkező változásokat, (költözését, elajándékozását, elhullást, szaporulatot) írásban bejelenteni az „Eb bejelentő lap”-on. Az eb összeírást követően született, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosai/tartói szíveskedjenek kitölteni és eljuttatni a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal Tófeji Kirendeltsége 8946. Tófej Rákóczi út 15. részére az „Eb bejelentő lap” –ot. vagy a „nyilatkozatot” 2015. február 15-ig.

Az eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Kérem, szíveskedjen a mellékelt eb összeíró adatlapot kitölteni, amennyiben  van kutyája, amennyiben a megkeresésünk tárgytalan, akkor kérem, az alábbi   nyilatkozatot juttassa vissza. Az adatlap elérhető a www.tofej.hu honlapon.

A letöltött adatlap számítógépen kitölthető, melyet nyomtatás után kérünk aláírni. Az aláírással ellátott adatlapok csatolhatóak az elektronikus levélhez, mely a tofonk@gmail.com e-mail címre elküldhető.

A kitöltéssel kapcsolatban a 92/569-064-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől csütörtökig

8 00 -16 00 óra között.

Letölthető dokumentumok:

Ebösszeíró adatlap

Nyilatkozat


Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Baktüttös, Pusztaederics, Tófej Község Önkormányzata kiírja a 2015. évi Bursa Hungarica ,,A” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2014/2015. tanévre vonatkozóan, valamint a ,,B” típusú pályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó és folytató fiatalok számára.

 

A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történő regisztrációt követően, csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplő kötelező mellékletekkel ellátva a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatalba (8946 Tófej, Rákóczi u. 15., tel.: 06 92/569 – 064, 06 92/569 – 017)  lehet benyújtani.

 

EPER-Bursa rendszer elérési útvonala: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

 

A pályázati űrlap csak valamennyi melléklettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A beadási határidő 2014. november 7.

Pappné Varga Angéla sk.

jegyző